O szkole
Redaktor: Beata Grzesiak   

                    SZKOłA PODSTAWOWA W IZABELOWIE 

                                             

    Została wybudowana przed wybuchem II wojny światowej staraniem nauczyciela Feliksa Stanisławskiego, który był jej pierwszym kierownikiem (od 1928 do 1939r.). Jego zasługą było wybudowanie pięknego gmachu szkolnego,  niestety,  pan  Feliks  nie  doczekał  wykończenia  budynku -  8 sierpnia 1942 roku został zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Pamięć o Nim trwa do dziś wśród miejscowej ludności.

  Zakładanie fundamentów pod budenk szkoły  Szkoła Podstawowa w Izabelowie

                                                     
                      Klasa VII z wychowawcą Głuszczyńskim Ryszardem (z lewej)
                        i kierownikiem szkoły Henrykiem Pawełek (z prawej)

     Po wojnie troska o wykończenie budynku spadła na barki pana Augusta Bejmerta przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, który nie szczędził dni, miesięcy i lat ofiarnej pracy, by ostatecznie w 1948 roku przekazać klucze nowemu kierownikowi placówki.

                                       
                   Grono pedagogiczne: Malinowska Barbara, Piestrzykowska Jadwiga,
                   Balcerek Bolesława, Badziak Janina, Kona Maria, Kusionowicz Anna,
                         Myszkowska Maria, Pawełek Wanda i Zapytowska Helena

     Oprócz Szkoły Podstawowej, w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych szkoła prowadziła także: Szkołę Wieczorową dla pracujących, Szkołę Przysposobienia Rolniczego oraz Uniwersytet Wiedzy Powszechnej. Uniwersytet był źródłem wiedzy i porad z różnych dziedzin życia, natomiast wykładowcami byli lekarze, prawnicy, agronomowie, bankowcy i literaci. W szkole istniały również liczne koła zainteresowań, m. in. koło sportowe, chór szkolny i koła przedmiotowe.

Uczniowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego    Klasa VIII z rocznika 1971
                                                                            z nauczycielką Pawełek Wandą

                   
Koło sportowe z nauczycielem Henrykiem Pawełek        Członkowie chóru
                                                                                        szkolnego z prowadzącą
                                                                                               Janiną Kałużą  

    Obecnie szkoła jest po rozbudowie; to nowoczesny budynek, wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt, posiada wygodne sale lekcyjne, pracownię językową i komputerową z bogatym wyposażeniem, bibliotekę, w której mieści się również Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu, świetlicę, salę gimnastyczną, siłownię i obszerne praktyczne zaplecze sanitarne i gospodarcze. Wokół szkoły powstały boiska sportowe, bieżnia i ładnie zagospodarowane tereny rekraacyjne. Jest czego pozazdrościć! 
 

                                                                  Eko-pracownia 2016

     

                                                                          Jesień 2016