Patron szkoły
Redaktor: Beata Grzesiak   
"Jeżelim Stwórco, posiadł Słowo,
                            dar twój świetny,
Spraw, by mi serce biło gniewem
                                  oceanów (...)"
                                                                                         ("Prośba o piosenkę")
           
 
JULIAN  TUWIM 
(1894- 1953)
 
" Był samym życiem... Cały był pasją: namiętnością i cierpieniem.
Kochał, co dobre i nienawidził, co złe, całym sercem!

Był ogniem, który go spalił! Był wielkim człowiekiem i wielkim poetą.
Dzieło i pamięć zostaną! "

                                                                                                                                                      (Leopold Staff)
 
                JULIAN TUWIM - urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi. Jego dom znajdował się przy ulicy Widzewskiej (obecnie Kilińskiego). RodzinaTuwimów kilka razy zmieniała miejsce zamieszkania na terenie Łodzi, aż w 1905 roku przeniosła się do Wrocławia. Julian Tuwim od najmłodszych lat wykazywał zainteresowania humanistyczne, szczególnie w zakresie języków obcych. Już jako młody chłopak zajmował się tłumaczeniem utworów. Pierwszy własny utwór (wiersz "Prośba") poeta napisał w 1913 roku. W 1916 roku młody Tuwim przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął studia prawnicze i filozoficzne. Jednak żadnego z tych kierunków nie skończył i całą swoją energię skierował na działalność literacką. Wraz z innymi poetami założył grupę literacką "Skamander". W Warszawie Tuwim mieszkał aż do wybuchu II wojny światowej. W 1939 roku poeta wyjechał z Polski i ukrywał się we Francji, a następnie w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Do ojczyzny wrócił w 1946 roku. Oprócz literatury zajmował sie także pracą w teatrze oraz powrócił do swojej pasji tłumacza.
              JulianTuwim zmarł 27 grudnia 1953 roku, a jego grób znajduje się na warszawskim cmentarzu na Powązkach.
 
 
 
 NASZA DROGA DO PATRONA
 
                Wybór patrona, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Szukaliśmy takiej postaci, która stanie się wzorem do naśladowania dla naszych uczniów, a jednocześnie będzie choć trochę związana z naszym regionem, województwem. Propozycji było kilka, a wśród nich Maksymilian Maria Kolbe oraz Władysław Reymont. Po długich dyskusjach i przemyśleniach, decyzją uczniów, rodziców i nauczycieli wybraliśmy Juliana Tuwima, ktorego twórczość jest najbliższa dzieciom, a jego życie  bardzo mocno wpisało się w historię Łodzi.
                
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z NADANIEM IMIENIA

1. Zakup sztandaru -  ufundowanego przez rodziców.
2. Ogłoszenie roku szkolnego 2011/2012 Rokiem Tuwima w szkole.
3. Przygotowanie planu pracy szkoły z uwzględnieniem działań związanych z tym faktem, przedstawienie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem Rady Rodziców i zatwierdzenie dokumentu.
4. Uroczysta sesja Rady Gminy Zduńska Wola - podjęcie Uchwały w sprawie nadania imienia Szkole i ustanowienia sztandaru. 
5. Formy realizacji:
- przygotowanie scenariusza na uroczystość nadania imienia szkole,
- lekcje o patronie,
- wykonanie gazetek ściennych o Tuwimie - klasowych i szkolnych,
- ekspozycje stałe: "Kącik Juliana Tuwima" ,"Warszawa Tuwima",
- nawiązanie współpracy z lokalnymi bibliotekami - gromadzenie materiałów o patronie,
- wystawa książek "JULIAN TUWIM", "O TUWIMIE",
- Plan edukacji czytelniczej i medialnej "Świat Juliana Tuwima",
- Akcja "Uczniowie klas starszych czytają dzieciom",
- prezentacja multimadialna o J. Tuwimie przygotowana przez uczniów,
- Konkursy recytatorsko - plastyczne "W świecie wierszy Juliana Tuwima" - dla kl. O, kl. I-III,
- Konkurs wiedzy o Julianie Tuwimie - kl. IV-VI
- Międzyszkolny konkurs plastyczny "Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima"- kl. I-III, IV-VI,
- Teatr w szkole -  wizyta "Teatru Malutkiego" z Łodzi -  przedstawienie do wierszy Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy,

- "Tuwim dla dorosłych" - występ Kabaretu Sacreble ze Zduńskiej Woli,
- przygotowanie dekoracji na uroczystość,
- wykonanie zaproszeń, folderów szkoły oraz pamiątkowych upominków,
- wykonanie pieczęci pamiątkowej szkoły,
- uroczystość nadania imienia szkole.
 
 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM , KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO  REALIZACJI NASZYCH ZAMIERZEŃ!