Odrodziła się Niepodległa...
Redaktor: Beata Grzesiak   

Projekt „ Odrodziła się Niepodległa, a w niej miasteczko…” jest realizowany we współpracy z Muzeum Miasta Zduńska Wola oraz lokalną społecznością w okresie od września 2018r. do maja 2019r. i obejmuje szereg działań, których celem jest ukazanie, na tle historii Niepodległej, historii miasteczka jakich setki w II Rzeczypospolitej. Określone działania przeznaczone są dla uczniów z poszczególnych grup wiekowych, zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniami. Celem tych działań jest ułatwienie zrozumienia historii regionu poprzez przechodzenie od ogółu, i elementów historii II RP, do szczegółu – historii regionu.

Działania realizowane w ramach projektu:

1. Organizacja podchodów (wrzesień 2018r.) dla uczniów klas V-VIII po hasłem „Nie ma radości bez Niepodległości”, podczas których uczestnicy rozwiązywali zadania związane z historią Polski. Zwieńczeniem zabawy terenowej, było rozdanie dyplomów oraz wspólne śpiewanie hymnu Polski.

2. Organizacja szeregu lekcji muzealnych (październik, listopad 2018r.) wprowadzających do realizacji projektu, wycieczki na nekropolie ewangelickie, katolickie, żydowskie w Zduńskiej Woli i okolicach (w tym na jeden z najstarszych łódzkich cmentarzy przy ul. Ogrodowej) do Muzeum Miasta Łodzi na wystawę prezentującą nowy poczet królów polskich pędzla Waldemara Świerzego, zorganizowanie przygotowanej przez Muzeum Miasta Zduńska Wola wystawy „Wielokulturowość powiatu zduńskowolskiego”.

3. Organizacja szkolnego konkursu (listopad 2018r.) na najciekawszy plakat upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowany do wszystkich uczniów.

4. Udział uczniów klas młodszych w warsztatach rękodzieła (listopad 2018r.), których tematem przewodnim był „Orzeł i barwy narodowe”; uczniowie wykonali kotyliony i sylwety orłów.

5. Inwentaryzacja grobów na zapomnianych cmentarzach ewangelickich na terenie gminy Zduńska Wola we współpracy z Muzeum Miasta Zduńska Wola oraz Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli.

7. Stworzenie planu Zduńskiej Woli z okresu dwudziestolecia; na jego podstawie przygotowanie przez uczniów wycieczek dla kolegów z innych klas.

8. W trakcie realizacji projektu uczniowie, społeczność lokalna oraz goście będą mieli możliwość pozostawienia dla przyszłych pokoleń przemyśleń na temat wolności. Uczniowie klasy V przygotują kapsułę czasu, do której będzie można włożyć list skierowany do Niepodległej, pozostawiając ślad dla potomnych. Znajdą się w niej również wywiady z władzami samorządowymi gminy, miasta i powiatu oraz ludźmi kultury na temat znaczenia wielokulturowości w życiu społecznym i kulturalnym regionu.

8. Punktem kulminacyjnym projektu (maj 2019r.) będzie prezentacja, realizowana przez 25 osobową klasę piątą podzieloną na 5 zespołów, wybranych przez siebie tematów, ukazujących codzienność Zduńskiej Woli w okresie II Rzeczypospolitej w następujących dziedzinach:

  • Sport - ukazanie działalności organizacji sportowych, w tym mniejszości narodowych, i ich osiągnięć, organizacja zawodów sportowych w czasie Festynu Rodzinnego, angażujących uczniów i rodziców,

  • Kultura – ukazanie cmentarzy jako tekstów kultury; prezentacja działalności organizacji kulturalnych mniejszości narodowych i wzajemnego przenikania się kultur, zwieńczeniem pracy grupy będzie przedstawienie kabaretowe nawiązujące do klimatu kabaretów II RP.

  • Kobiety – ukazanie udziału kobiet w życiu społecznym i politycznym miasta, ich drogi do emancypacji, które wyrażały się również w modzie. Tworzenie i pokaz strojów inspirowanych modą dwudziestolecia. Stworzenie pracowni krawieckiej, wykonanie projektów strojów z dawnej epoki, zorganizowanie pokazu mody kapeluszy, prezentacja kobiet, które odegrały ważną rolę w dawnej Zduńskiej Woli; organizacja warsztatów tkackich.

  • Edukacja – zaprojektowanie przestrzeni dawnej klasy – prezentacja pomocy dydaktycznych, strojów uczniowskich, regulaminów szkolnych i szkolnictwa mniejszości narodowych; podróż do świata dawnych gier i zabaw.

  • Przemysł – tworzenie makiet fabryk, pojazdów obecnych w pejzażu ówczesnego miasta; ukazanie sylwetek właścicieli fabryk, prezentacja ginących zawodów.

Tłem dla wykonanych przez uczniów prezentacji będzie scenografia ukazująca Zduńską Wolę z okresu dwudziestolecia międzywojennego inspirowana zdjęciami miasta pochodzącymi ze zbiorów Muzeum. Dzięki niej uczniowie, społeczność lokalna oraz goście będą mieli możliwość poczucia klimatu małego miasteczka z minionych lat. Scenografia zostanie wzbogacona o prezentacje archiwalnych fotografii Zduńskiej Woli, pochodzących z cyfrowego zbioru Muzeum Miasta Zduńska Wola oraz rodzinnych zbiorów uczniów. Przez pewien czas stanie się ona sercem szkoły, bijącym rytmem minionej epoki.

Efekty naszych działań zostaną zaprezentowane w czasie majowego Festynu Rodzinnego.