Dzień wolny
Redaktor: Beata Grzesiak   
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie dzień 1 czerwca 2018r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych i opiekuńczych (szkoła jest zamknięta). Dzień ten został odrobiony podczas Festynu Rodzinnego w dniu 26 maja 2018r.
                                                                                                         dyr Krzysztof Głuszczak